Contra-indicaties

 • Chronisch hartfalen en/of overige hartklachten
 • Pacemaker
 • Redon drainage in borstkas
 • Port-a-cath
 • COPD
 • Longembolie
 • Trombose
 • Hersenbloeding, herseninfarct, TIA
 • Hypertensie
 • Stoma
 • Tijdens een chemokuur en/of bestralingen
 • Multiple Sclerose (MS)  /  Amyotrofe Laterale Sclerose  (ALS)
 • Andere aandoeningen die progressief verslechteren

In geval van contra-indicaties a.g. is het ten alle tijden noodzakelijk dat uw behandelend
arts schriftelijk een akkoordverklaring heeft ondertekend voor het mogen dragen
van een compressie hulpmiddel. Dit om elk risico uit te sluiten.

Een schriftelijke akkoordverklaring ter ondertekening is op te vragen via lymphcomfort@emdaplast.nl
Na ondertekening kunt u deze afgeven aan uw therapeut of medewerker van Lymphcomfort
tijdens de afspraak.